Automaatio ja valvontaratkaisut

Pumppaamojen pumppaustietojen keräys ja toiminnan seuranta ammattiliikkeen valvonnan alla tuo toimintavarmuutta pumppaamoille ja mahdollistaa vikatilanteisiin puuttumisen ajoissa. Ratkaisu on ihanteellinen etenkin kriittisissä kohteissa joissa vaaditaan katkeamatonta pumppaustoimintaa.

 

Liitämme kaukovalvontaan myös kaivoja, jolloin tieto kaivon tyhjennyksestä siirtyy suoraan tyhjentäjälle.

Vedessä pitää olla virtaa

Vedessä pitää olla virtaa. Jos vesi ei virtaa on jossain vikaa. Syy löytyy hajonneesta pumppaamosta, vanhasta viemäristä tai kaivosta. Palvelun tarjontamme on segmentoitu jätevesitekniikan huoltoon, korjauksiin ja kunnossapitoon.

 

Toimimme paremman jätevesitekniikan puolesta ja estämme vesivahinkojen syntymistä, ennakoimme vikatilanteita ja pidennämme laitteistojen käyttöikää.