Uudiskohteiden kaivojen käyttöönotot

Uudiskohteiden kaivojen käyttöönotossa säädetään hälytysjärjestelmän anturit oikeaan syvyyteen ja puhdistetaan tarvittaessa kaivot rakennusjätteestä ennen käyttöönottoa.