Pumppaamon huoltopalvelut

Käytössä olevien pumppaamojen kunnossapidolla saadaan asiakkaalle lisää toimintavarmuutta ja pidennetään pumppaamon elinkaarta. Palvelu mahdollistaa myös vikatilanteisiin puuttumisen ajoissa, kun pumppaamot huolletaan, tyhjennetään ja pestään kohteen tarpeen vaativin väliajoin ammattiliikkeen toimesta. Havaituista vioista raportoidaan erillisellä pöytäkirjalla aina tarkastuksen jälkeen.